Stalking

Stalking

Stalking - Kiedy fascynacja staje się nękaniem. Coraz częściej spotykamy się ze zjawiskiem „stalkingu”. Słowo to pochodzi z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” lub „podchody. Najtrafniej słowo to przetłumaczyć można jako nękanie. Jeżeli zetknęliście się z działaniem drugiej osoby, która obsesyjnie Was prześladowała, nachodziła i gnębiła pomimo waszego sprzeciwu to niestety padliście ofiarą stalkingu. Jest to zachowanie karane zgodnie z art. 190 Kodeksu Karnego, gdzie trafiło wraz z nowelizacją…

Zadzwoń teraz