Wywiad środowiskowy

Wywiad środowiskowy

Wywiad środowiskowy prowadzony przez naszych detektywów jest podstawowym sposobem gromadzenia informacji przydatnych przy rozstrzyganiu wielu spraw. Metoda pozyskania danych opiera się na dyskretnym, niewzbudzającym podejrzeń obserwowaniu wskazanej przez zleceniodawcę osoby. Wywiad środowiskowy może polegać również na bezpośrednim kontakcie z ludźmi z otoczenia osoby obserwowanej. Zawsze jednak prowadzi do uzyskania kompletnych danych.

Na czym skupiamy się w naszych działaniach?

Działania detektywów należących do  Polskiej Gruby Dochodzeniowo-Śledczej skutkują pozyskaniem informacji o:

  • związkach damsko-męskich i jednopłciowych
  • powiązaniach biznesowych ze środowiskiem będącym w granicach zainteresowania w sprawie
  • sytuacji materialnej, miejsca pracy, a nawet sposobu dysponowania finansami
  • trybie życia
  • uzależnieniach i nałogach
  • sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem, co jest częstym tematem wywiadów w sprawach rozwodowych i opieki nad dzieckiem

Należy przy tym pamiętać, że nie każdy wywiad środowiskowy jest szybki i łatwy do przeprowadzenia. Zazwyczaj wymaga odpowiedniego przygotowania oraz dopasowania jego czasochłonności do określonej sprawy.

Zadzwoń teraz