Sprawy karne

Sprawy karne

Obok spraw rozwodowych, detektywi najczęściej zajmują się sprawami karnymi, przestępstwami gospodarczymi i skarbowymi oraz szantażem. Nasze Biuro Detektywistyczne służy pomocą prawną przy skutecznym i szybkim przebiegu również tego typu procedur.  Praca naszych detektywów opiera się na zbieraniu dowodów i materiałów, na podstawie których można dochodzić swoich praw.

Jakie sprawy karne najczęściej obsługujemy?

 • kradzieże
 • oszustwa
 • niszczenie mienia
 • pobicie
 • mobbing w miejscu pracy
 1. straszenie zwolnieniem
 2. przymusowe zostawanie po godzinach pracy
 3. przymus pracy w urągających warunkach
 4. nieuzasadniona krytyka
 5. publiczne upokarzanie i nagany
 6. obelżywe listy oraz maile i telefony
 7. rozpowszechnianie nieprawdy o osobie
 8. niemożliwe do realizacji zadania, szczególnie pod rygorem zwolnienia
 9. zlecenia narażające na śmieszność, kpiny
 10. terror telefoniczny,
 11. wrogie spojrzenia
 12. wulgarne, znieważające, niewybredne słowa kierowane do poszkodowanego
 • molestowanie
 • szantaż
 • wypadki drogowe

Jak działamy w takich sprawach?

Przy powierzonych nam sprawach pracujemy w pełnym skupieniu, możliwie szybko i dyskretnie. Istnieje tu kompletna poufność. Detektywi zbierają informacje wynikające z:

 • obserwacji osób
 • analizowania zdarzeń i dokumentów
 • analizowania wywodu logicznego
 • przeprowadzonych rozmów i wywiadów, również w przypadku przedstawiania alibi
 • dysponowania dowodami w postaci zdjęć, nagrań, planów sytuacyjnych

Informacje zbierane są zgodnie z art. 2 Ustawy o usługach detektywistycznych, która pozwala detektywom na zbieranie informacji w sprawach z toczącym się postępowaniem karnym, w sprawach o przestępstwo skarbowe i wykroczeniach skarbowych, i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Wszystkie działania prowadzimy na postawie ustawy i rozporządzenia oraz zgodnie w kodeksami prawnymi.

Czego dla Ciebie nie zrobimy?

Zauważyć należy, że nasza Grupa nie działa na zasadach prywatnej Policji. Nie prowadzi więc działań równocześnie i w kompetencjach służb operacyjnych. Możemy jedynie podpowiedzieć, dokąd się udać, aby Twoja sprawa była rozwiązana szybko i pomyślnie.

Zadzwoń teraz