Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja

Szpiegostwo gospodarcze, tworzenie produktów łudząco podobnych do Twoich, próba odbicia kontrahentów, utrudnianie działania na rynku czy wykradania tajnych danych, to tylko niektóre z praktyk nieuczciwej konkurencji. Jeśli Twoja firma stanie przed faktem nieuczciwych działań pomożemy Ci wygrać każdą rozprawę, dostarczając niezbędnych informacji potwierdzających popełnienie przestępstwa.

Jak działają nasi detektywi?

Działania detektywów naszej firmy opierają się na regulacjach wynikających z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyszczególnieniem:

 • wprowadzenia w błąd przez oznaczenie przedsiębiorstwa,   w tym: nazwy firmy (art. 5, 6 i 7 ustawy);
 • wprowadzenia w błąd przez oznaczenie towarów albo usług (art. 8, 9 i 10  ustawy);
 • naśladownictwa produktów (art. 10 i 13 ustawy);
 • naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 ustawy);
 • nakłaniania do rozwiązania lub niewykonania umowy (art. 12 ustawy);
 • pomówienia (art. 14 ustawy);
 • utrudniania dostępu do rynku (art. 15 ustawy);
 • przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną (art. 15a ustawy);
 • nieuczciwej lub zakazanej reklamy (art. 16 ustawy);
 • organizowania systemu sprzedaży lawinowej i prowadzenie sprzedaży premiowanej (art. 17a i 17c ustawy)
 • prowadzenia lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym

Dzięki działaniom naszych detektywów jesteśmy w stanie pomóc w wymuszeniu zaniechania działań, skłonieniu do wydania odpowiedniego oświadczenia czy naprawienia szkód oraz pomocy w ustaleniu adekwatnej sumy odszkodowania.

Zadzwoń teraz