Informatyka śledcza

Informatyka Śledcza

Informatyka śledcza w naszej Agencji opiera się na zebraniu i dostarczeniu dowodów na dostępnych nośnikach elektronicznych, również odzyskiwaniu informacji z dysków twardych, płyt i dyskietek, pamięci przenośnej, serwerów czy telefonów komórkowych, oraz przygotowaniu ich do pełnego wykorzystania podczas spraw sądowych. Dział ten obejmuje również wykrywanie podsłuchów, kamer i innych urządzeń szpiegujących.

W jakiś sprawach najczęściej stosujemy informatykę śledczą?

Informatyka śledcza jest stosowana praktycznie w każdej sprawie i na każdym etapie jej trwania. W dobie prężnego jej rozwoju można pokusić się o stwierdzenie, że jest to popularny sposób dostarczania danych, a nawet wielokrotnie umożliwiający sfinalizowanie postępowania.

Dane najczęściej zbierane są w sytuacji:

  • defraudacji środków finansowych
  • łamania prawa pracowników
  • kradzieży danych
  • szpiegostwa przemysłowego
  • łamania praw autorskich
  • ujawnienia tajemnicy handlowej
  • kradzieży i użycia danych osobowych
  • podejrzenia o handel narkotykami, terroryzm, morderstwa, samobójstwa, przestępczość zorganizowaną, pedofilię
  • gróźb, cyberstalkingu i negatywnych wpisów internetowych

Uzyskane informacje zawsze przekazujemy w pożądanej formie, niezbędnej do przedstawienia podczas rozpraw.

Zadzwoń teraz